Zlecenia produkcyjne

Zlecenie produkcyjne jest to dokument określający sposób wykonania danego towaru. Może być stworzone na kilka sposobów:

 • wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży
 • wygenerowane na podstawie analizy sprzedaży
 • wpisane „ręcznie” przez operatora

Każde zlecenie produkcyjne zawiera indywidualną technologię wykonania danej partii towarowej. Tworzy się ją na schemacie workflow. Podczas generowania zlecenia system może automatycznie zaimportować technologię domyślną dla danego towaru. Ze zleceniem związane są takie parametry jak:

 • Towar
 • Wersja towarowa (opcjonalnie)
 • Ilość do wykonania
 • Kontrahent (opcjonalnie)
 • Termin dostawy
 • Termin zakończenia zlecenia
 • Powiązany numer zamówienia sprzedaży
 • Opis

W systemie istnieje parę predefiniowanych statusów zleceń:

 • W przygotowaniu
 • Produkcja
 • Zawieszone
 • Anulowane
 • Zakończone

Listę tę można rozszerzyć o statusy definiowane przez użytkownika. Zmiana statusu na produkcję generuje wpisy w kolejkach produkcyjnych dla gniazd oraz zlecenie jest uwzględniane w harmonogramowaniu oraz w raportach zapotrzebowania materiałowego.

W fazie produkcji można przesunąć komponenty z/na magazyn dokumentami RW i PW. Materiały można przypisać do konkretnego gniazda produkcyjnego lub dla całego zlecenia. Kompletowanie (produkcja) przeprowadzane jest w gniazdach produkcyjnych zgodnie z procedurą technologiczną. Tak skompletowany asortyment może posłużyć jako materiał do innego kompletu zgodnie z schematem woorkflow lub może być przyjęty na magazyn dokumentem PW.

Każde z gniazd produkcyjnych może znajdować się w dowolnym statusie, niezależnie od statusu samego zlecenia definiowanym przez użytkowników. Statusy mają swój czas rozpoczęcia oraz zakończenia, jak kończy się jeden status to w tym samym momencie zaczyna się kolejny. W ten sposób tworzona jest historia zdolności produkcyjnych danego gniazda. Proces produkcji przypisywany jest do aktualnego statusu maszyny. Dzięki temu możemy określić normy czasowe dla produkowanych elementów oraz efektywne czasy produkcji. Ze statusami związane są także koszty, które mogą pomóc w określaniu kosztorysów oraz w raportowaniu.

System posiada moduł Terminala, programu który obsługiwany jest za pomocą ekranu dotykowego i uruchamiany jest na komputerach znajdujących się na produkcji. Klienci definiują zasady wpisywania informacji produkcyjnych na terminalu. Tak zdefiniowane procesy biznesowe implementowana są w modułach do terminala. Zdarza się, że moduły współpracują bezpośrednio z maszynami produkcyjnymi.

Zlecenia produkcyjne - System zarządzania produkcją
Statusy maszyn - System zarządzania produkcją