Zamówienia sprzedaży

W zamówieniach sprzedaży zarejestrowane są zapotrzebowania klientów na nasze towary. Każdy z wierszy dokumentu zawiera informacje takie jak:


 • Nazwa towaru
 • Oznaczenie wykonania specjalnego (opcjonalnie)
 • Ilość zamówiona
 • Numer obcy zamówienia
 • Opis
 • Jednostka miary
 • Sugerowana cena sprzedaży (opcjonalnie)
 • Sugerowany termin dostawy (opcjonalnie)
 • Status
 • Ilość dostarczona
 • Ilość w zleceniach produkcyjnych

Zatwierdzone zamówienia sprzedaży tworzą listę otwartych zamówień. Na jej podstawie można wygenerować zlecenie produkcyjne lub dokument WZ. Po osiągnięciu na dokumentach WZ ilości zamówionej status zlecenia sprzedaży zmienia się automatycznie na „Zamknięty” i zlecenie jest usuwane z listy otwartych zamówień. Każdą pozycję zamówienia można w dowolnym momencie anulować.

System umożliwia zdefiniowanie importów dla zamówień sprzedaży.

Zamówienia sprzedaży - System zarządzania produkcją