Współpraca z czytnikami kodów kreskowych

System umożliwia „zaszycie” pewnych informacji w kodach kreskowych. Odczytywanie kodów kreskowych usprawnia pracę, ponieważ pracownik wprowadza do terminala dane bezpośrednio z kodu bez konieczności żmudnego wpisywania.

Kody kreskowe mogą być odczytywane dwoma sposobami, poprzez:

  • proste czytniki podłączone do jednostki centralnej za pomocą portu USB, które służą do sczytywania prostych kodów kreskowych np. z kart pracy
  • bezprzewodowe czytniki i kolektory danych z oprogramowaniem SWP, które współpracując z siecią Wi-Fi pozwalają na sczytywanie kodów np. w magazynie i pracę na bazie SWP on-line. Tego typu czytniki znajdują szczególne zastosowanie w gospodarce magazynowej.

System obsługuje etykiety logistyczne w standardzie GS1.