Wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją u producenta wałków rozrządu

Opis firmy:

Produkcja odbywa się na zamówienie klienta oraz na stany magazynowe. W firmie znajduje się kilkanaście stanowisk pracy takich jak CNC, frezarka itp. Wszystkie produkty przechodzą podobną ścieżkę technologiczną. Niektóre procesy wykonywane są przez zewnętrznego kooperanta.

Główne założenia projektu:


Realizacja:

Został wdrożony moduł zamówień sprzedaży oraz moduł produkcyjny systemu SWP. Oprogramowanie zainstalowano na kilkunastu stanowiskach pracy w tym na czterech terminalach produkcyjnych. System funkcjonuje zgodnie z schematem:
1. Wprowadzane jest nowe zamówienie sprzedaży. System umożliwia wyszukiwania towarów po cesze towaru np. wałki pasujące do samochodu Audi model A4 itd. W przypadku braku kodu towarowego istnieje możliwość jego wygenerowania na podstawie istniejącego podobnego elementu. W trakcie generowania nowego kodu użytkownik wprowadza parametry technologiczne takie jak materiał, sposób wykonania itp. oraz cechy towaru, czyli informacje do jakich modeli pojazdów pasuje dany wyrób. Podczas wprowadzania zamówienia istnieje możliwość modyfikacji parametrów technologicznych pochodzących z bazy pod dane zamówienia, przy czym nie zmienia się opis powiązany z danym wyrobem.
2. Szef produkcji przekształca zamówienie sprzedaży w zlecenie produkcyjne i drukuje kartę pracy. Zawiera ona informacje o materiałach, technologii wykonania oraz kody kreskowe z numerem zlecenia wykorzystywane przez pracowników na terminalach produkcyjnych. Karta pracy przekazywana jest na produkcję. Podąża wraz z elementem produkowanym.
3. Status zlecenia produkcyjnego zmieniany jest na „produkcja” oprogramowania na podstawie technologii dopisuje operacje do wykonania do kolejki operacji dla poszczególnych gniazd pracy. Informacje o kolejności produkcji wyświetlają się na terminalach produkcyjnych.
4. Szef produkcji za pomocą harmonogramu maszyn i harmonogramu procesów zarządza w sposób graficzny kolejnością produkcji na poszczególnych stanowiskach pracy.
5. Pracownik na produkcji przed rozpoczęciem pracy loguje się do terminala przy użyciu kodu operatora i potwierdza rozpoczęcie wykonywania pracy sczytując kod z karty pracy.
6. Po zakończeniu operacji pracownik wykonuje podobne czynności jak w punkcie nr 5 potwierdzając wykonanie pracy.
7. Informacja o wysłaniu/odebraniu półproduktu do kooperanta potwierdzana jest przez pracownika biurowego.
8. Po zakończeniu zlecenia produkcyjnego szef produkcji zakańcza zlecenie w systemie.

System został wyposażony w raporty obrazujące średni czas pracy operatorów z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy. Raporty posłużyły jako źródło informacji do modyfikacji czasów technologicznych.
Oprogramowanie umożliwia nakładanie tzw. zleceń tymczasowych na harmonogramy prac, czyli zleceń które nie zostały przyjęte do produkcji. Na ich podstawie użytkownicy są w stanie ocenić, czy mogą przyjąć nowe zlecenia od kontrahentów z określonym terminem realizacji.

Moduły do systemu:

• Dodaj zamówienie sprzedaży – moduł rozszerzający podstawową funkcjonalność systemu związaną z dodawaniem zamówień sprzedaży miedzy innym o:

o Tworzeni nowych towarów na podstawie istniejących z funkcją kopiowania parametrów towarowych
o Nadawanie cech towarów
o Niezależny wydruk kart pracy

• Import danych z Excela – moduł do importu kartotek towarowych wraz z opisem technologicznym z pliku Excel
• Wyszukiwarka towarowa – moduł wyszukiwarki grup towarów na podstawie cech towarowych wraz z wydrukami
• Wydruk zlecenia produkcyjnego – format wydruku zlecenia produkcyjnego
• Terminal – plan produkcyjny – moduł terminalowy do prezentacji planu produkcyjnego
• Terminal – wprowadzanie danych – moduł terminalowy do potwierdzania produkcji
• Terminal – Obróbka zewnętrzna – moduł terminalowy do potwierdzania wysłania/odbioru do kontrahenta zewnętrznego
• Raporty – Moduł raportów zgodny z specyfikacją