Wdrożenie oprogramowania do zarządzania produkcją u producenta chemii gospodarczej

Opis firmy:

Firma zajmuje się produkcją i pakowaniem chemii gospodarczej. Firma chciała zamienić program finansowo księgowy Subiekt na oprogramowanie do zarządzania produkcją.

Główne założenia projektu:

 • aktualne stany magazynowe komponentów produkcyjnych i wyrobów gotowych, program Subiekt był wykorzystywany w celach księgowych. Dane do programu były wprowadzane z opóźnieniem przez co nie odzwierciedlały stanu aktualnego firmy
 • zapanowanie nad zamówieniami sprzedaży od klientów
 • zorganizowanie produkcji wraz z określeniem mocy produkcyjnych

Realizacja:

Został wdrożony moduł magazynowy, wraz z jednostkami logistycznymi, moduł zamówień sprzedaży oraz moduł produkcyjny systemu SWP. Oprogramowanie zainstalowano na kilkunastu stanowiskach w tym na trzech terminalach produkcyjnych i dwóch kolektorach danych (bezprzewodowych czytnikach kodów kreskowych).

Gospodarka magazynowa pracuje zgodnie ze schematem:
1. Przyjęcie zamówień od dostawców:

  a. Na podstawie zamówień zakupu generowany jest dokument ZPZ (Zlecenie przyjęcia zewnętrznego)
  b. Dokument trafia na magazyn
  c. Magazynier nakleja na przyjmowany towar jednostkę logistyczną (kod kreskowy identyfikujący towar), następnie ją skanuje, wpisuje ilość przyjmowanego towaru i paruje z pozycją z dokumentu ZPZ tworząc dokument PZ.
  d. Biuro sprawdza, czy przyjęte zamówienie zgadza się z zamówieniem zakupu
  e. Biuro przekształca dokument PZ w fakturę zakupu i księguje w systemie

2. Wydawanie towaru do odbiorców:

  a. Na podstawie zamówień sprzedaży generowany jest dokument ZWZ (Zlecenie wydania zewnętrznego)
  b. Dokument trafia na magazyn
  c. Magazynier wydając towar skanuje jednostkę logistyczną kolektorem danych i paruje z pozycją z dokumentu ZWZ tworząc dokument WZ.
  d. Biuro przekształca dokument WZ w fakturę sprzedaży i księguje w systemie.

3. Wydanie towaru na produkcję

  a. Zapotrzebowanie materiałowe generowane jest na podstawie technologii w zleceniu produkcyjnym
  b. Magazynie przesuwa towar na produkcję na podstawie danych z punktu a) za pomocą kolektora danych skanując numer jednostki logistycznej i wybierając numer zlecenia produkcyjnego tworząc dokument RW.

4. Przyjęcie towaru na magazyn

  a. Na towar gotowy naklejany jest kod z jednostką logistyczną
  b. Magazynier przyjmuje towar na magazyn za pomocą kolektora danych. Wybiera numer zlecenia produkcyjnego oraz sczytuje kod kreskowy jednostki logistycznej tworząc dokument PW

Dzięki zastosowaniu bezprzewodowych czytników kodów kreskowych wszystkie istotne operacje magazynowe realizowane są w trybie on-line, czyli ich wynik jest od razu odzwierciedlany w systemie.
Zlecenia sprzedaży są wypełniane w module zamówień sprzedaży. Stanowią one źródło do

  1. Raportów zapotrzebowania na wyroby gotowe. Ponieważ firma produkuje na magazyn dlatego potrzebuje wiarygodne źródła informacji do określenia wysokości minimalnych stanów magazynowych na swoje wyroby. Na podstawie danych z zamówień sprzedaży i wzorów uwzględniających zależności pomiędzy okresem roku a wielkością zamówień określono niezbędne stany minimalne.
  2. Zamówienia sprzedaży stanowią źródło do dokumentów ZWZ (Zlecenia wydania zewnętrznego), na podstawie których generowane są dokumenty WZ a następnie faktury sprzedaży.

Produkcja jest prowadzona w module produkcyjnym oprogramowania zarządzania SWP.

  1. Zlecenia produkcyjne są generowane na podstawie raportów zapotrzebowania na wyroby gotowe.
  2. Na podstawie zleceń produkcyjnych generowane są raporty zapotrzebowania materiałowego na komponenty produkcyjne.
  3. Na podstawie danych technologicznych operacje przypisywane są do konkretnych maszyn na produkcji wraz z średnimi czasami operacji. Na podstawie czasów określana jest zdolność produkcyjna firmy.
  4. Akceptacja produkcji odbywa się na terminalach produkcyjnych. Osoby zarządzające produkcją wiedzą kto i ile czego wyprodukował oraz w jakim czasie. Dane te są porównywane z założeniami technologicznymi po czym na podstawie tych porównań wyciągane są wnioski.

Moduły do systemu:

  1. Wydruk Etykiety logistycznej GS1 – moduł wydruku etykiety logistycznej GS1 wymaganej przez odbiorców
  2. Wydruk Metryki Towaru – Wydruk informacji o towarach zaszytych w kodach kreskowych, tego typu dokumenty przyspieszają proces inwentaryzacji w firmie
  3. Wydruk dokumentów magazynowych – Moduły wydruku dokumentów magazynowych zgodnie z przedstawionym wzorcem
  4. Wydruk zleceń na dokumenty magazynowe – Moduły zleceń na dokumenty
  5. Moduły terminalowy do potwierdzania produkcji
  6. Moduł na kolektor danych do generowania dokumentów PW, RW, PZ i WZ
  7. Moduł na kolektor danych do inwentaryzacji

Cele projektu zostały zrealizowane za pomocą oprogramowania do zarządzania produkcją SWP.