Wdrożenia

Metodologia wdrożenia oprogramowania

Wdrożenie oprogramowania dla firm do zarządzania produkcją musi być poprzedzone analizą przedwdrożeniową. Ma ona na celu:

– poznanie procesów biznesowych klienta
– określenie zakresu wymaganych modyfikacji w oprogramowaniu, bądź w procesach (analiza Fit/Gap dostosowania systemu do pracy)
– określenie metody migracji danych do nowego systemu
– opis interfejsów do wymiany danych z oprogramowaniem zewnętrznym lub urządzeniami przemysłowymi
– określenie budżetu i harmonogramu wdrożenia

Podpisany dokument analizy przedwdrożeniowej jest podstawą do rozpoczęcia prac wdrożeniowych w firmie.

W kolejnych podrozdziałach zostały zaprezentowane przykładowe wdrożenia systemu zarządzania firmą.