Warianty specjalne, wykonania specjalne wyrobów

To funkcja ,dzięki której dany produkt (wersja technologii) dopisywany jest do bazy tylko raz. Wykonania specjalne to różne warianty, np. kolor, Każdy produkt może mieć nieskończoną ilość wariantów specjalnych. Każdy wariant danego produktu jest definiowany w programie i przypisany do produktu.


Każdemu produktowi, który różni się od swojego pierwowzoru (czyli każdej kolejnej wersji specjalnej) program nadaje numer. Każdemu produktowi, który występuje w wersji specjalnej należy zdefiniować parametry. Opisane parametry tworzą listę. Lista parametrów określa po czym program będzie rozpoznawał wersje specjalne danego produktu, np. dla jednego produktu będzie to kolor a dla innego rodzaj tworzywa, kształt.

W momencie wprowadzania do bazy produktu, który jest wersją specjalną swojego pierwowzoru należy przypisać do niego z listy parametry, które określają jego wersję specjalną np. cukierki ->nadzienie

Wykonania specjalne dokonują segregacji produktów również przy pobieraniu danych z zewnątrz np. jeżeli poprzez program pobierany jest plik z danymi od dystrybutora to przy włączonej opcji „wykonania specjalne” program potrafi sprawdzić czy dane wykonanie specjalne już istnieje w systemie. Wykonanie specjalne, czyli dana wersja produktu, ma swój numer i przypisane parametry, jeśli ta lista parametrów się zgadza program może uznać, że dane wykonanie specjalne już w systemie istnieje i poprosić o wprowadzenie kolejnego wykonania specjalnego. Program może porównywać również wybrane grupy parametrów ma to zastosowanie szczególnie tam, gdzie lista parametrów jest długa i bardzo szczegółowa, ale z punktu technologicznego najbardziej istotna jest tylko część z nich. Jeśli program po porównaniu parametrów z tej grupy sprawdzi, że są one sobie równe wtedy uzna, że to wykonanie już istnieje w systemie.

Program umożliwia sortowanie produktów również wg wykonań specjalnych.