Terminal produkcyjny

Komputer z własnym systemem wentylacji, wyposażony w ekran dotykowy i z zainstalowanym terminalem produkcyjnym umieszczany jest w szczelnej obudowie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi czy zapyleniem służący do wprowadzania danych produkcyjnych bezpośrednio przez pracowników na hali produkcyjnej. Do terminala produkcyjnego można podłączyć czytnik kodów kreskowych lub drukarkę etykiet, czy zintegrować z elementami automatyki przemysłowej w celu wizualizacji procesów produkcyjnych.


System posiada element, który pozwala bezpośrednio brać udział w deklarowaniu danych pracownikom produkcyjnym. Odbywa się to poprzez komputery z ekranem dotykowym rozlokowane bezpośrednio na produkcji z zainstalowanym modułem terminala produkcyjnego. Pracownik loguje się do systemu przy pomocy klawiatury ekranowej i wprowadza dane do programu dotyczące bezpośrednio wykonywanych przez niego czynności produkcyjnych; może m.in. zmienić status operacji, którą wykonuje, może zaraportować po zakończeniu zmiany ile wykonał sztuk danego produktu. Oprogramowanie terminalowe składa się z pluginów więc istnieje możliwość zdefiniowana funkcjonalności pod konkretne wdrożenie.

Terminal produkcyjny - system zarządzania produkcją

Terminal do wizualizacji procesów produkcyjnych