Statusy zleceń produkcyjnych

W systemie istnieje parę predefiniowanych statusów zleceń:


  • W przygotowaniu – Zlecenie produkcyjne jest w fazie projektowania, dozwolona jest każda zmiana parametrów zlecenia
  • Produkcja – Zlecenie trafiło na produkcję. Zostało dopisane do kolejek produkcyjnych na określonych gniazdach i jest widoczne w systemie harmonogramowania oraz zapotrzebowania materiałowego w liście otwartych zleceń produkcyjnych. Można generować dokumenty RW i PW. Dozwolone są niektóre zmiany parametrów, które nie kolidują z historią zlecenia.
  • Zawieszone – Zlecenie zostało czasowo usunięte z kolejek produkcyjnych oraz s systemu harmonogramowania oraz zapotrzebowania materiałowego. Nadal można generować dokumenty RW i PW oraz zmieniać wartości parametrów, które nie kolidują z historią zlecenia.
  • Anulowane – Zlecenie zostało definitywne usunięte z produkcji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
  • Zakończone – Zlecenie zostało zakończone. Zabronione są jakiekolwiek zmiany

Listę tę można rozszerzyć o statusy definiowane przez użytkownika, każdy definiowany status powoduje zawieszenie zlecenie lecz ze zdefiniowaną przez użytkownika informacją o jej przyczynie. W systemie istnieje funkcją za pomocą której możemy podejrzeć historię zmian statusów zleceń.