Statusy gniazd produkcyjnych

Każde z gniazd produkcyjnych może znajdować się w dowolnym statusie niezależnie od statusu samego zlecenia produkcyjnego.


Lista statusów definiowana jest przez użytkowników systemu. Określają stan w jakim znajduje się dane gniazdo produkcyjne np.: Produkcja, Awaria elektryczna, Awaria mechaniczna, Awaria dozownika itd. W systemie występuje główna lista statusów która tyczy się wszystkich gniazd produkcyjnych oraz osobne listy dla poszczególnych grup gniazd produkcyjnych. Za ich pomocą można określić specyficzne stany jakie mogą wystąpić dla danej grupy maszyn. Główna jak i szczególna lista statusów są to tabele słownikowe, które są używane w momencie określania statusu dla gniazda produkcyjnego. Konkretny status przypisuje się wraz z parametrem czasowym dla gniazda produkcyjnego. Parametr czasowy definiuje moment rozpoczęcia danego statusu a także zakończenia poprzedniego. W ten sposób powstaje historia stanów danej maszyny ułożona chronologicznie. Do niej przypisywane są informacje na temat ilości wyprodukowanych elementów. W ten sposób można określić normy czasowe produkcji oraz koszty, a także porównywać zaplanowany harmonogram ze stanem faktycznym.