Parametryzacja obiektów w systemie zgodnie z potrzebami użytkownika

Obiektem jest każdy dokument, każda pozycja w dokumencie, towar, kontrahent. W systemie zostały zdefiniowane domyślne pola dla danego obiektu, jednak wychodząc naprzeciw specyfice działalności każdego przedsiębiorstwa program umożliwia zdefiniowanie listy dodatkowych pól opisujących obiekt. Dodatkowe pola mogą mieć zastosowanie m.in. na wydrukach, przy kreowaniu dokumentu z innego dokumentu. Listę dodatkowych pól określa się na etapie przedwdrożeniowym oprogramowania. Ten element programu pozwala na dostosowanie go do specyficznych wymagań klienta końcowego.