Graficzna wizualizacja procesów produkcyjnych

Graficzna wizualizacja ma postać schematu, który obrazuje przepływ danych w procesie produkcyjnym a po zdefiniowaniu w programie parametrów konkretnego procesu technologicznego pozwala na śledzenie jaki status ma dany etap produkcji określonego produktu. Poszczególne etapy procesu produkcyjnego przedstawione są w postaci ikon.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją może również współdziałać z elementami automatyki przemysłowej. Firma Partner24 może zbudować kompleksowe rozwiązanie na pograniczu automatyki przemysłowej i informatyki. Dowiedz się więcej o automatyce przemysłowej i wizualizacji produkcji.


Ikona „Import” – obrazuje proces pobierania materiału (surowca) do zainicjowania produkcji. Definiuje odpowiednią ilość materiału, która zostaje przekazana na linię produkcyjną.

Ikona RW – definiuje generowanie dokumentu RW (rozchód wewnętrzny) – obrazuje zaopatrzenie procesu produkcyjnego w materiał.

Ikona PW – definiuje generowanie dokumentu PW (przychód wewnętrzny) – wskazuje m.in. na jaki magazyn trafi wytworzony produkt.

Ikona „Pole odkładcze” – obrazuje produkt, który zszedł już z linii produkcyjnej, ale jeszcze nie został dla niego wygenerowany dokument PW czyli nie został jest zewidencjonowany.

Ikona „Grupa maszyn” – to element schematu, który obrazuje jakie procesy muszą zajść, aby doszło do wytworzenia danego produktu. Wszystkie maszyny biorące udział w procesie produkcji są przypisane do tej ikony w schemacie. Z procesami, które obrazuje ta ikona powiązane są takie elementy jak: czas pracy, czas przygotowania i koszty.

Listę ikon w schemacie można dowolnie rozszerzać, dzięki temu można stworzyć m.in. ikonę która reprezentuje proces interakcji ze światem zewnętrznym np: pobierania danych z maszyny.

Każda ikona posiada szereg parametrów, które można zdefiniować zgodnie ze specyfiką konkretnego procesu technologicznego. W trakcie kreowania zlecenia produkcyjnego parametry są uzupełnianie danymi z technologii produkcyjnych.

Na każdym etapie procesu produkcyjnego mogą być generowane odpowiednie dokumenty wewnętrzne, które można podglądać poprzez otwieranie ikon obrazujących dany etap produkcji w schemacie graficznej wizualizacji (ikony RW,PW). Możliwa jest też analiza konkretnych wartości np. ilość wytworzonych produktów, wielkość zużycia materiałów, ilość braków.

Graficzna wizualizacja została oparta na modelu matematycznym tzw. sieci Petriego.

Graficzna wizualizacja procesu produkcyjnego to ogólne narzędzie do zdefiniowania pewnej grupy procesów produkcyjnych, dla których przepływ informacji wewnątrz procesu jest identyczny, aby nie tworzyć dużych ilości technologii pod konkretne produkty. Ten sposób obrazowania danych pozwala na szybkie opracowanie technologii dla konkretnego produktu z danej grupy towarowej.

Wizualizacja procesów - system zrządzania produkcją