Funkcjonalność systemu

Dołączanie załączników do obiektów w systemie

Do każdego obiektu w systemie można dołączyć dowolny dokument w dowolnym formacie i zintegrować go z istniejącą bazą danych. W ten sposób zaimportowany załącznik jest dostępny dla wszystkich uprawnionych użytkowników programu. Takim dokumentem może być np. dokumentacja techniczna, rysunki, zestawienia.

Generowanie kart pracy i wzorników technologicznych

Służy do wygenerowania pracownikom dokumentów z instrukcjami wykonania konkretnych produktów z listy procesów produkcyjnych.
Wzorniki wyrobów i karty pracy mają dwojakie zastosowanie:
1. instruktażu dla pracownika co i w jaki sposób ma wykonać
2. służą do opisania produktów na etykietach np. w postaci kodów kreskowych czy ikon informacyjnych


Generowanie planów produkcyjnych

W zależności od rodzaju i specyfiki produkcji plany produkcyjne mogą być generowane w oparciu o różne założenia. Generowanie ułatwia wielopoziomowa funkcja filtrowania zleceń produkcyjnych np. według kontrahenta, rodzaju produktu, terminu dostawy. Każdą odfiltrowaną listę wyników można jeszcze szczegółowiej posortować według wybranego kryterium. Wybrana grupa zleceń przypisywana jest do konkretnego planu metodą „przeciągnij i upuść” pomiędzy otwartymi oknami.

Graficzna wizualizacja procesów produkcyjnych

Graficzna wizualizacja ma postać schematu, który obrazuje przepływ danych w procesie produkcyjnym a po zdefiniowaniu w programie parametrów konkretnego procesu technologicznego pozwala na śledzenie jaki status ma dany etap produkcji określonego produktu. Poszczególne etapy procesu produkcyjnego przedstawione są w postaci ikon.

Oprogramowanie do zarządzania produkcją może również
współdziałać z elementami automatyki przemysłowej.
Firma Partner24 może zbudować kompleksowe rozwiązanie
na pograniczu automatyki przemysłowej i informatyki.
Dowiedz się więcej o automatyce przemysłowej
i wizualizacji produkcji
.


Harmonogramowanie zleceń produkcyjnych

Na harmonogram zleceń produkcyjnych składają się dwa powiązane z sobą harmonogramy:

Harmonogram służy do wykreowania kolejki zleceń produkcyjnych,
według których funkcjonuje produkcja w przedsiębiorstwie.
Gniazda produkcyjne (maszyny) w trakcie zmiany statusu
zlecenia produkcyjnego na „Produkcja” są dopisywane
na koniec kolejki zleceń i mogą być przez nią zarządzane.

  1. Harmonogram procesów
  2. Harmonogram maszyn
Magazyn

System umożliwia generowania standardowych dokumentów magazynowych PZ, PW, RW, WZ, MM oraz zleceń na te dokumenty. Zlecenia na dokumenty mają zastosowanie w systemie wyposażonym w czytniki kodów kreskowych. Wygenerowane zlecenie w biurze trafia automatycznie na czytnik. Pracownik magazynu przyjmuje zlecenie i wykonuje je zgodnie z instrukcjami. Akceptując swoją czynność generuje odpowiedni dokument w systemie. Oprogramowaniu umożliwia zastosowanie czytników kodów kreskowych w obsłudze magazynów i produkcji.


Parametryzacja obiektów w systemie zgodnie z potrzebami użytkownika

Obiektem jest każdy dokument, każda pozycja w dokumencie, towar, kontrahent. W systemie zostały zdefiniowane domyślne pola dla danego obiektu, jednak wychodząc naprzeciw specyfice działalności każdego przedsiębiorstwa program umożliwia zdefiniowanie listy dodatkowych pól opisujących obiekt. Dodatkowe pola mogą mieć zastosowanie m.in. na wydrukach, przy kreowaniu dokumentu z innego dokumentu. Listę dodatkowych pól określa się na etapie przedwdrożeniowym oprogramowania. Ten element programu pozwala na dostosowanie go do specyficznych wymagań klienta końcowego.
Raportowanie produkcji

Raporty w programie przygotowywane są na życzenie użytkownika z danych zgromadzonych w systemie. Wszystkie tabele i zestawienia w systemie można wyeksportować do zewnętrznego pliku *.xls (MS Excel), *.doc (MS Word), *.pdf (Acrobat Reader). Oprogramowanie do zarządzania produkcją może współdziałać z elementami automatyki przemysłowej i bezpośrednio sczytywać dane z urządzeń. Informacje te mogą posłużyć jako źródło do raportów w oprogramowaniu do zarządzania produkcją jak i być bezpośrednio prezentowane na terminalach. Firma Partner24 może zbudować kompleksowe rozwiązanie na pograniczu automatyki przemysłowej i informatyki. Dowiedz się więcej o automatyce przemysłowej, wizualizacji i raportowaniu produkcji.

Przykładowe raporty wygenerowane na potrzeby obecnych wdrożeń:


Statusy gniazd produkcyjnych

Każde z gniazd produkcyjnych może znajdować się w dowolnym statusie niezależnie od statusu samego zlecenia produkcyjnego.

Statusy zleceń produkcyjnych

W systemie istnieje parę predefiniowanych statusów zleceń:


Technologia wykonania

Technologia wykonania określa zapotrzebowanie materiałowe oraz zaangażowanie parku maszynowego (gniazd produkcyjnych) do wykonania danego elementu.

Terminal produkcyjny

Komputer z własnym systemem wentylacji, wyposażony w ekran dotykowy i z zainstalowanym terminalem produkcyjnym umieszczany jest w szczelnej obudowie chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi czy zapyleniem służący do wprowadzania danych produkcyjnych bezpośrednio przez pracowników na hali produkcyjnej. Do terminala produkcyjnego można podłączyć czytnik kodów kreskowych lub drukarkę etykiet, czy zintegrować z elementami automatyki przemysłowej w celu wizualizacji procesów produkcyjnych.


Warianty specjalne, wykonania specjalne wyrobów

To funkcja ,dzięki której dany produkt (wersja technologii) dopisywany jest do bazy tylko raz. Wykonania specjalne to różne warianty, np. kolor, Każdy produkt może mieć nieskończoną ilość wariantów specjalnych. Każdy wariant danego produktu jest definiowany w programie i przypisany do produktu.

Współpraca z czytnikami kodów kreskowych

System umożliwia „zaszycie” pewnych informacji w kodach kreskowych. Odczytywanie kodów kreskowych usprawnia pracę, ponieważ pracownik wprowadza do terminala dane bezpośrednio z kodu bez konieczności żmudnego wpisywania.

Kody kreskowe mogą być odczytywane dwoma sposobami, poprzez:


Współpraca z drukarkami etykiet Tec, Zebra

Każdy element w systemie można wydrukować na specjalistycznej drukarce etykiet. Współpracę z drukarkami etykiet wykorzystuje się najczęściej w zakresie wydruku etykiet logistycznych GS1, wewnętrznych etykiet na palety lub kartony. System generowania kodów kreskowych współpracuje także z zwykłymi drukarkami biurowymi.

Zamówienia sprzedaży

W zamówieniach sprzedaży zarejestrowane są zapotrzebowania klientów na nasze towary. Każdy z wierszy dokumentu zawiera informacje takie jak:


Zamówienia zakupów

Zamówienia zakupów generowane są w programie po stwierdzeniu niedoborów materiałowych.

Zarządzanie kolejkami produkcyjnymi

Kolejka produkcyjna to informacja o tym co i w jakiej kolejności powinno być produkowane. Kolejki produkcyjne są generowane dla każdej z maszyn z osobna. W kolejce produkcyjnej danej maszyny zawarte są informacje co ma być produkowane, kiedy i w jakiej ilości. Każde nowe zlecenie trafia na koniec kolejki.


Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu zagwarantowanie materiałów pod produkcje. Na podstawie zleceń produkcyjnych oraz stanów magazynowych generowane są

Zlecenia produkcyjne

Zlecenie produkcyjne jest to dokument określający sposób wykonania danego towaru. Może być stworzone na kilka sposobów:

  • wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży
  • wygenerowane na podstawie analizy sprzedaży
  • wpisane „ręcznie” przez operatora