Dołączanie załączników do obiektów w systemie

Do każdego obiektu w systemie można dołączyć dowolny dokument w dowolnym formacie i zintegrować go z istniejącą bazą danych. W ten sposób zaimportowany załącznik jest dostępny dla wszystkich uprawnionych użytkowników programu. Takim dokumentem może być np. dokumentacja techniczna, rysunki, zestawienia.