Oprogramowanie produkcyjne dla firm, System zarządzanie produkcją i zasobami, System ERP, Program magazynowy, produkcyjny, księgowy, Wdrożenia

Informacje o systemie

Zintegrowane oprogramowanie dla firm do zarządzania produkcją klasy MRP II (Manufacturing Resource Planning) z możliwością rozbudowy do systemu ERP (Enterprise Resource Planning), tłumaczone jako Zaawansowane Zarządzanie Zasobami, napisane w technologii Microsoft .NET dla systemu operacyjnego Windows XP SP2 lub nowszy, oparty o otwartą bazę danych PostgreSQL pracującą pod kontrolą systemu Linux (niewygórowane wymagania sprzętowe na tle konkurencji). System został wdrożony w różnych gałęziach przemysłu. Ponieważ nasza firma jest producentem oprogramowania i jednocześnie prowadzi wdrożenia jesteśmy w stanie indywidualnie podejść do potrzeb każdego z naszych klientów. Modułowa budowa systemy umożliwia modyfikację funkcjonalną oprogramowania zgodnie z potrzebami użytkowników. Partner24 wysoko ceni sobie wszelkie uwagi na temat swoich produktów i stara się je uwzględnić w kolejnych wersjach oprogramowania.

System ERP

Schemat funkcjonalny oprogramowania dla firm, systemu zarządzania produkcją:

Zarządzanie produkcją - obieg dokumentów

W najprostszym ujęciu funkcjonalność można opisać w następujący sposób:

Punktem wyjścia dla zleceń produkcyjnych jest analiza sprzedaży lub otwarte zamówienia sprzedaży. Zarejestrowane i zatwierdzone zamówienia sprzedaży mogą być przekształcone w zlecenia produkcyjne. Każdy z produkowanych towarów posiada co najmniej jeden wzornik wykonania tak zwaną technologię. Technologia zawiera informacje na temat potrzebnych materiałów oraz gniazd produkcyjnych wraz z czasami i kosztami wykonania do wykonania danego elementu. Technologie wykonania można łączyć ze sobą na schemacie wykonania tworzą drzewo BOM. Zarejestrowane zlecenia produkcyjne przyjmują domyślny status „W przygotowaniu”. Na tym etapie można sprawdzić zapotrzebowanie materiałowe na dane zlecenie i w razie potrzeby wygenerować zlecenie zakupu na towar. Po zmianie statusu na „Produkcja” zlecenie produkcyjne pojawia się we wszystkich kolejkach gniazd produkcyjnych powiązanych z danym zleceniem. Za pomocą mechanizmów harmonogramowania można określić priorytety poszczególnych zleceń. Po przesunięciu towarów pod zlecenie dokumentami RW z magazynu może nastąpić produkcja. Wyprodukowany towar jest przyjmowany na stan magazynowy dokumentem PW, po czym może być wydany klientowi dokumentem WZ. Oprogramowanie posiada moduł obsługi dokumentów fiskalnych (faktur zakupu i sprzedaży).

Oprogramowanie do zarządzania produkcją posiada szereg modułów, które w zależności od potrzeb klienta można wdrożyć rozszerzając podstawową funkcjonalność systemu ERP.

Jeśli szukasz oprogramowania do zarządzania projektami i zadaniami do organizacji pracy w biurze sprawdź iprojekt24.pl